Božić u Kurilovcu 2015.

28 prosinca, 2015

IMG_4615Etno udruga Kurilovec i DVD Kurilovec, organizatori BOŽIĆA U KURILOVCU 2015…riječju i slikom na:

http://www.kronikevg.com/bozic-u-kurilovcu/

Udruga aktivno promovira kulturnu i prirodnu baštinu Kurilovca; organizira radionice u cilju prijenosa znanja i vještina; revitalizira stare narodne običaje i svetkovine; organizira i provodi manifestacije i izložbe radova svojih članova na kojima predstavlja kulturnu baštinu Kurilovca